Komisja Europejska wzywa Polskę do pełnego przestrzegania przepisów UE dotyczących procedur odwoławczych od decyzji środowiskowych

  • Post author:
  • Reading time:2 mins read

Komisja wzywa Polskę do podjęcia działań w związku z nieprzestrzeganiem przepisów UE w sprawie oceny oddziaływania na środowisko niektórych przedsięwzięć publicznych i prywatnych (dyrektywa 2011/92/UE). Dyrektywa ta przewiduje dostęp społeczeństwa do procedury odwoławczej w sprawie…

Czytaj dalejKomisja Europejska wzywa Polskę do pełnego przestrzegania przepisów UE dotyczących procedur odwoławczych od decyzji środowiskowych