NIK o ochronie przed promieniowaniem od urządzeń telefonii komórkowej

Organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie są przygotowane ani organizacyjnie, ani technicznie do kontroli pola elektromagnetycznego. To dlatego, że ich kompetencje nakładają się, a przepisy nie określają jednoznacznie roli, jaką mają odgrywać w systemie…

Czytaj dalej NIK o ochronie przed promieniowaniem od urządzeń telefonii komórkowej