Kwalifikacja stacji bazowej telefonii komórkowej (instalacji radiokomunikacyjnej) jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

  • Post author:
  • Reading time:12 mins read

Nieunikniony element krajobrazu Instalacja radiokomunikacyjne, do których zalicza się również stacje bazowe telefonii komórkowej stają się nieodłącznym elementem krajobrazu. Rozwój sieci 5G, związana z tym ekspansja infrastruktury oraz budowa infrastruktury operatora P4 powoduje, że w…

Czytaj dalejKwalifikacja stacji bazowej telefonii komórkowej (instalacji radiokomunikacyjnej) jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Stacje bazowe telefonii komórkowej w orzecznictwie sądowo-administracyjnym

  • Post author:
  • Reading time:11 mins read

W czym problem? Stacje bazowe telefonii komórkowej należą w ostatnim czasie do inwestycji wywołujących silny opór społeczny. Narastające protesty społeczności lokalnych, skazują często ten rodzaj inwestycji na żmudny proces odwoławczy, który z jednej strony potęguje…

Czytaj dalejStacje bazowe telefonii komórkowej w orzecznictwie sądowo-administracyjnym