Obszary Natura 2000 w Polsce. Gdzie występują, jaką powierzchnię zajmują?

  • Post author:
  • Reading time:3 mins read

Obszar Natura 2000 to forma ochrony przyrody wprowadzona do polskiego prawa w 2004 r., funkcjonująca niezależnie od istniejących od dawna parków narodowych, rezerwatów przyrody i innych form. Logo obszarów Natura 2000 Sieć Natura 2000 to…

Czytaj dalejObszary Natura 2000 w Polsce. Gdzie występują, jaką powierzchnię zajmują?