Unijne zmiany dot. emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń

  • Post author:
  • Reading time:5 mins read

2 maja 2024 r. opublikowano unijne rozporządzenie, które zmieni metody pomiaru hałasu emitowanego przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 22 maja 2025 r. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/1208 z 16…

Czytaj dalejUnijne zmiany dot. emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń

Przegląd ekologiczny i jego rola w ochronie środowiska

  • Post author:
  • Reading time:2 mins read

Obowiązek przeprowadzenia przeglądu ekologicznego, zgodnie z art. 237 ustawy Prawo ochrony środowiska (P.o.ś.), zostaje nałożony w drodze decyzji. Organ ochrony środowiska obowiązek taki nakłada na podmiot prowadzący instalację w przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość…

Czytaj dalejPrzegląd ekologiczny i jego rola w ochronie środowiska

Natura 2000. Fakty i mity

  • Post author:
  • Reading time:7 mins read

Obszary Natura 2000 to najmłodsza z form ochrony przyrody, wprowadzona w 2004 r. w Polsce jako jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Obszary te powstają we wszystkich państwach członkowskich tworząc…

Czytaj dalejNatura 2000. Fakty i mity