Korytarz ekologiczny a realizacja inwestycji

  • Post author:
  • Reading time:1 mins read

Zgodnie z art. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880), korytarz ekologiczny jest obszarem umożliwiającym migrację roślin, zwierząt lub grzybów. Choć wspomniana ustawa…

Czytaj dalej Korytarz ekologiczny a realizacja inwestycji