Unijne zmiany dot. emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń

  • Post author:
  • Reading time:5 mins read

2 maja 2024 r. opublikowano unijne rozporządzenie, które zmieni metody pomiaru hałasu emitowanego przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 22 maja 2025 r. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/1208 z 16…

Czytaj dalejUnijne zmiany dot. emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Ochrona środowiska przed hałasem

  • Post author:
  • Reading time:15 mins read

Zasady ogólne Zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Minister właściwy do spraw klimatu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określa, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne poziomy…

Czytaj dalejDopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Ochrona środowiska przed hałasem