Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w orzecznictwie sądowo-administracyjnym

Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa…

Czytaj dalej Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w orzecznictwie sądowo-administracyjnym

Środowiskowa kwalifikacja przedsięwzięcia to rola organu prowadzącego postępowanie administracyjne

Jakie przedsięwzięcia? Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzyskanie…

Czytaj dalej Środowiskowa kwalifikacja przedsięwzięcia to rola organu prowadzącego postępowanie administracyjne

Dopuszczalne wielkości emisji w pozwoleniach zintegrowanych w związku z publikacją konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP)

Na stronie internetowej EKOPORTAL zamieszczono wyjaśnienia dot. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1169) w zakresie dopuszczalnych wielkości…

Czytaj dalej Dopuszczalne wielkości emisji w pozwoleniach zintegrowanych w związku z publikacją konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP)

Czy sieć 5G stanowi zagrożenie?

Korzystanie z sieci komórkowej piątej generacji (5G) jest bezpieczne, a Sieć 5G generuje mniejsze poziomy narażenia na pola elektromagnetyczne niż istniejące sieci 4G, nie ma też nic wspólnego z pandemią koronawirusa. Każda nowa technologia oceniana jest…

Czytaj dalej Czy sieć 5G stanowi zagrożenie?