Karta informacyjna przedsięwzięcia. Co powinna zawierać oraz kto może ją przygotować?

  • Post author:
  • Reading time:17 mins read

Co to jest karta informacyjna przedsięwzięcia? Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) to pierwszy dokument, przedstawiający w kompleksowy sposób główne założenia planowanej inwestycji. Dokument stanowi podstawę do wszczęcia procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezbędnej w procesie…

Czytaj dalejKarta informacyjna przedsięwzięcia. Co powinna zawierać oraz kto może ją przygotować?