Uwarunkowania prawne ochrony przed polami elektromagnetycznymi

  • Post author:
  • Reading time:20 mins read

Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne występują w środowisku w sposób całkowicie naturalny i są nieodłącznymi jego elementami. Dzięki naturalnemu polu magnetycznemu i jego wykorzystaniu do nawigacji było możliwe dokonanie większości odkryć geograficznych. Z kolei –…

Czytaj dalej Uwarunkowania prawne ochrony przed polami elektromagnetycznymi

Narażenie na pole elektromagnetyczne a zdrowie człowieka

  • Post author:
  • Reading time:5 mins read

Aspekty prawne Pole elektromagnetyczne (PEM) jest naturalnym elementem środowiska. Jednak od początku XX w., w związku z intensywnym rozwojem technologicznym, rosnącą liczbą urządzeń osobistych (telefony komórkowe, smartfony), domowych, komercyjnych i wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną,…

Czytaj dalej Narażenie na pole elektromagnetyczne a zdrowie człowieka