Dopuszczalne wielkości emisji w pozwoleniach zintegrowanych w związku z publikacją konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP)

  • Post author:
  • Reading time:10 mins read

Na stronie internetowej EKOPORTAL zamieszczono wyjaśnienia dot. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1169) w zakresie dopuszczalnych wielkości…

Czytaj dalej Dopuszczalne wielkości emisji w pozwoleniach zintegrowanych w związku z publikacją konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP)

Pozwolenie zintegrowane. Co reguluje i kogo dotyczy? Jak uzyskać?

  • Post author:
  • Reading time:13 mins read

Pozwolenie zintegrowane Pozwolenie zintegrowane jest narzędziem regulującym środowiskowe warunki prowadzenia określonych rodzajów instalacji - wprowadzonym do wspólnotowego systemu prawnego Dyrektywą IPPC, a następnie zmodyfikowanym dyrektywą IED. Przepisy obu dyrektyw przetransponowane zostały do polskiego prawa w…

Czytaj dalej Pozwolenie zintegrowane. Co reguluje i kogo dotyczy? Jak uzyskać?