Przegląd ekologiczny i jego rola a możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko

  • Post author:
  • Reading time:11 mins read

Co to jest przegląd ekologiczny? Przegląd ekologiczny to procedura szczegółowo wskazana w art. 237 - 242 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przepis stanowi, iż w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na…

Czytaj dalejPrzegląd ekologiczny i jego rola a możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko

Decyzja środowiskowa dla farmy fotowoltaicznej

  • Post author:
  • Reading time:12 mins read

Decyzja środowiskowa jest jedną z częściej wydawanych decyzji administracyjnych o charakterze środowiskowym. Kiedy trzeba uzyskać decyzję środowiskową? Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzji środowiskowej) jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na…

Czytaj dalejDecyzja środowiskowa dla farmy fotowoltaicznej

Rewolucja w obszarze postępowań środowiskowych zmierzająca w stronę ich elektronizacji?

  • Post author:
  • Reading time:2 mins read

Usprawnienie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przygotowania i realizacji inwestycji, w szczególności liniowych (drogowych, wodnych i przeciwpowodziowych) – to główny cel projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,…

Czytaj dalejRewolucja w obszarze postępowań środowiskowych zmierzająca w stronę ich elektronizacji?