Przegląd ekologiczny i jego rola w ochronie środowiska

  • Post author:
  • Reading time:2 mins read

Obowiązek przeprowadzenia przeglądu ekologicznego, zgodnie z art. 237 ustawy Prawo ochrony środowiska (P.o.ś.), zostaje nałożony w drodze decyzji. Organ ochrony środowiska obowiązek taki nakłada na podmiot prowadzący instalację w przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość…

Czytaj dalejPrzegląd ekologiczny i jego rola w ochronie środowiska