Opis wariantów w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wariantowanie realizacji przedsięwzięcia.

  • Post author:
  • Reading time:18 mins read

Warianty realizacji przedsięwzięcia stanowią jeden z najważniejszych instrumentów prawidłowej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedstawienie minimum trzech wariantów pozwala na utworzenie "siatki porównawczej", na gruncie której organ weryfikuje proponowane warianty. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska jest…

Czytaj dalejOpis wariantów w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wariantowanie realizacji przedsięwzięcia.

Wariantowanie przedsięwzięcia na etapie sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

  • Post author:
  • Reading time:10 mins read

Wariantowanie przedsięwzięcia na etapie oceny oddziaływania na środowisko W przypadku, kiedy przed wydaniem decyzji środowiskowej jest prowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w raporcie konieczne jest szczegółowe wariantowanie przedsięwzięcia. Wskazanie uzasadnienia ich wyboru wraz z określeniem…

Czytaj dalejWariantowanie przedsięwzięcia na etapie sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

  • Post author:
  • Reading time:17 mins read

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z kluczowych elementów w oceny oddziaływania na środowisko Zadaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest ustalenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska (w tym ludzi).…

Czytaj dalejRaport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko