Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w orzecznictwie sądowo-administracyjnym

Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa…

Czytaj dalej Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w orzecznictwie sądowo-administracyjnym

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z kluczowych elementów w oceny oddziaływania na środowisko ✅Zadaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest ustalenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska (w tym ludzi).…

Czytaj dalej Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko