Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w orzecznictwie sądowo-administracyjnym

  • Post author:
  • Reading time:13 mins read

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, (podobnie jak karta informacyjna przedsięwzięcia) jako dowód w sprawie musi spełniać nie tylko wymagania ustawowe. Jego treść powinna odpowiadać również wymogom kreowanym orzecznictwem sądowo-administracyjnym. Zgodnie z art. 66 ustawy…

Czytaj dalej Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w orzecznictwie sądowo-administracyjnym

Środowiskowa kwalifikacja przedsięwzięcia to rola organu prowadzącego postępowanie administracyjne

  • Post author:
  • Reading time:11 mins read

Jakie przedsięwzięcia? Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzyskanie…

Czytaj dalej Środowiskowa kwalifikacja przedsięwzięcia to rola organu prowadzącego postępowanie administracyjne

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

  • Post author:
  • Reading time:13 mins read

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z kluczowych elementów w oceny oddziaływania na środowisko Zadaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest ustalenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska (w tym ludzi).…

Czytaj dalej Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Ochrona środowiska oraz ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

  • Post author:
  • Reading time:8 mins read

Ocena oddziaływania na środowisko Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania ochroną środowiska w procesach rozwoju, wpisującym się w zasadę zrównoważonego rozwoju. Procedura oceny oddziaływania na środowisko ma dostarczyć organowi administracji publicznej…

Czytaj dalej Ochrona środowiska oraz ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym