Przegląd ekologiczny i jego rola a możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko

  • Post author:
  • Reading time:11 mins read

Co to jest przegląd ekologiczny? Przegląd ekologiczny to procedura szczegółowo wskazana w art. 237 - 242 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przepis stanowi, iż w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na…

Czytaj dalejPrzegląd ekologiczny i jego rola a możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko

Opis wariantów w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wariantowanie realizacji przedsięwzięcia.

  • Post author:
  • Reading time:18 mins read

Warianty realizacji przedsięwzięcia stanowią jeden z najważniejszych instrumentów prawidłowej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedstawienie minimum trzech wariantów pozwala na utworzenie "siatki porównawczej", na gruncie której organ weryfikuje proponowane warianty. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska jest…

Czytaj dalejOpis wariantów w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wariantowanie realizacji przedsięwzięcia.

Decyzja środowiskowa dla farmy fotowoltaicznej

  • Post author:
  • Reading time:12 mins read

Decyzja środowiskowa jest jedną z częściej wydawanych decyzji administracyjnych o charakterze środowiskowym. Kiedy trzeba uzyskać decyzję środowiskową? Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzji środowiskowej) jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na…

Czytaj dalejDecyzja środowiskowa dla farmy fotowoltaicznej