Środowiskowa kwalifikacja stacji bazowych telefonii komórkowej

  • Post author:
  • Reading time:8 mins read

Jak zakwalifikować? Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Zgodnie z: a) § 2 ust. 1 pkt…

Czytaj dalej Środowiskowa kwalifikacja stacji bazowych telefonii komórkowej

NIK o ochronie przed promieniowaniem od urządzeń telefonii komórkowej

  • Post author:
  • Reading time:11 mins read

Organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie są przygotowane ani organizacyjnie, ani technicznie do kontroli pola elektromagnetycznego. To dlatego, że ich kompetencje nakładają się, a przepisy nie określają jednoznacznie roli, jaką mają odgrywać w systemie…

Czytaj dalej NIK o ochronie przed promieniowaniem od urządzeń telefonii komórkowej

Budowa Systemu Informacji o Instalacjach Wytwarzających Pole Elektromagnetyczne (SI2PEM)

  • Post author:
  • Reading time:1 mins read

Zgodnie z informacją prasową przedstawioną przez Ministerstwo Cyfryzacji, w dniu 12 marca 2019 r. Instytut Łączności i Centrum Projektów Polska Cyfrowa podpisały umowę na budowę Systemu Informacji o Instalacjach Wytwarzających Pole Elektromagnetyczne (SI2PEM), dzięki któremu…

Czytaj dalej Budowa Systemu Informacji o Instalacjach Wytwarzających Pole Elektromagnetyczne (SI2PEM)