Budowa stacji bazowych bez decyzji środowiskowej – projektowana zmiana przepisów

  • Post author:
  • Reading time:2 mins read

12 stycznia 2022 r. pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wnioskodawcą przedmiotowego projektu zmian jest Ministerstwo Cyfryzacji. Według proponowanej nowelizacji przepisów budowa stacji bazowych miałaby…

Czytaj dalejBudowa stacji bazowych bez decyzji środowiskowej – projektowana zmiana przepisów

Jakie parametry urządzeń należy podać we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  • Post author:
  • Reading time:6 mins read

To nie inwestor określa maksymalne parametry urządzeń W ocenie Sądu, zaprezentowanej wyrokiem z dnia 18 listopada 2021 r. (sygn. akt. II SA/Bk 721/21) zauważenia wymaga, że jak trafnie wskazano w wyroku NSA z dnia 26…

Czytaj dalejJakie parametry urządzeń należy podać we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

NIK o ochronie przed promieniowaniem od urządzeń telefonii komórkowej

  • Post author:
  • Reading time:14 mins read

Organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie są przygotowane ani organizacyjnie, ani technicznie do kontroli pola elektromagnetycznego. To dlatego, że ich kompetencje nakładają się, a przepisy nie określają jednoznacznie roli, jaką mają odgrywać w systemie…

Czytaj dalejNIK o ochronie przed promieniowaniem od urządzeń telefonii komórkowej