Czy wieża telefonii komórkowej wymaga decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę?

  • Post author:
  • Reading time:10 mins read

Budowa stacji bazowych telefonii komórkowych jako obiektów budowlanych niewymienionych w art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), zwanej dalej Prawem budowlanym, wymaga…

Czytaj dalejCzy wieża telefonii komórkowej wymaga decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę?

Budowa Systemu Informacji o Instalacjach Wytwarzających Pole Elektromagnetyczne (SI2PEM)

  • Post author:
  • Reading time:1 mins read

Zgodnie z informacją prasową przedstawioną przez Ministerstwo Cyfryzacji, w dniu 12 marca 2019 r. Instytut Łączności i Centrum Projektów Polska Cyfrowa podpisały umowę na budowę Systemu Informacji o Instalacjach Wytwarzających Pole Elektromagnetyczne (SI2PEM), dzięki któremu…

Czytaj dalejBudowa Systemu Informacji o Instalacjach Wytwarzających Pole Elektromagnetyczne (SI2PEM)

Nieoczywiste błędy występujące w dokumentacji dotyczącej lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej

  • Post author:
  • Reading time:9 mins read

Jednym z podstawowych dokumentów środowiskowych, jaki należy przygotować przed budową stacji bazowej telefonii komórkowej stacji transmisji danych, jest kwalifikacja przedsięwzięcia. Obowiązek przygotowania tego opracowania wynika z § 2 ust. 1 pkt 7 oraz § 3…

Czytaj dalejNieoczywiste błędy występujące w dokumentacji dotyczącej lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej