Budowa stacji bazowych bez decyzji środowiskowej – projektowana zmiana przepisów

  • Post author:
  • Reading time:2 mins read

12 stycznia 2022 r. pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wnioskodawcą przedmiotowego projektu zmian jest Ministerstwo Cyfryzacji. Według proponowanej nowelizacji przepisów budowa stacji bazowych miałaby…

Czytaj dalejBudowa stacji bazowych bez decyzji środowiskowej – projektowana zmiana przepisów

Jakie parametry urządzeń należy podać we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  • Post author:
  • Reading time:6 mins read

To nie inwestor określa maksymalne parametry urządzeń W ocenie Sądu, zaprezentowanej wyrokiem z dnia 18 listopada 2021 r. (sygn. akt. II SA/Bk 721/21) zauważenia wymaga, że jak trafnie wskazano w wyroku NSA z dnia 26…

Czytaj dalejJakie parametry urządzeń należy podać we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Kwalifikacja stacji bazowej telefonii komórkowej (instalacji radiokomunikacyjnej) jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

  • Post author:
  • Reading time:12 mins read

Nieunikniony element krajobrazu Instalacja radiokomunikacyjne, do których zalicza się również stacje bazowe telefonii komórkowej stają się nieodłącznym elementem krajobrazu. Rozwój sieci 5G, związana z tym ekspansja infrastruktury oraz budowa infrastruktury operatora P4 powoduje, że w…

Czytaj dalejKwalifikacja stacji bazowej telefonii komórkowej (instalacji radiokomunikacyjnej) jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko