Kwalifikacja stacji bazowej telefonii komórkowej (instalacji radiokomunikacyjnej) jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

  • Post author:
  • Reading time:10 mins read

Nieunikniony element krajobrazu Instalacja radiokomunikacyjne, do których zalicza się również stacje bazowe telefonii komórkowej stają się nieodłącznym elementem krajobrazu. Rozwój sieci 5G, związana z tym ekspansja infrastruktury oraz budowa infrastruktury operatora P4 powoduje, że w…

Czytaj dalej Kwalifikacja stacji bazowej telefonii komórkowej (instalacji radiokomunikacyjnej) jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Czy sieć 5G stanowi zagrożenie?

  • Post author:
  • Reading time:1 mins read

Korzystanie z sieci komórkowej piątej generacji (5G) jest bezpieczne, a operujące w niej urządzenia są skutecznie chronione przed próbami przejęcia nad nimi kontroli. Polska jest znakomicie przystosowana do wdrożenia 5G. Cały artykuł w serwisie Polskiej…

Czytaj dalej Czy sieć 5G stanowi zagrożenie?

Stacje bazowe telefonii komórkowej w orzecznictwie sądowo-administracyjnym

  • Post author:
  • Reading time:8 mins read

W czym problem? Stacje bazowe telefonii komórkowej należą w ostatnim czasie do inwestycji wywołujących silny opór społeczny. Narastające protesty społeczności lokalnych, skazują często ten rodzaj inwestycji na żmudny proces odwoławczy, który z jednej strony potęguje…

Czytaj dalej Stacje bazowe telefonii komórkowej w orzecznictwie sądowo-administracyjnym

Infografika: Państwowy Monitoring Środowiska – promieniowanie elektromagnetyczne

  • Post author:
  • Reading time:3 mins read

Czym jest Państwowy Monitoring Środowiska Państwowy monitoring środowiska (PMŚ) został utworzony ustawą z dnia 10 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w celu zapewnienia wiarygodnych informacji…

Czytaj dalej Infografika: Państwowy Monitoring Środowiska – promieniowanie elektromagnetyczne