Wariantowanie przedsięwzięcia na etapie sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

  • Post author:
  • Reading time:10 mins read

Wariantowanie przedsięwzięcia na etapie oceny oddziaływania na środowisko W przypadku, kiedy przed wydaniem decyzji środowiskowej jest prowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w raporcie konieczne jest szczegółowe wariantowanie przedsięwzięcia. Wskazanie uzasadnienia ich wyboru wraz z określeniem…

Czytaj dalejWariantowanie przedsięwzięcia na etapie sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.