Budowa stacji bazowych bez decyzji środowiskowej – projektowana zmiana przepisów

  • Post author:
  • Reading time:2 mins read

12 stycznia 2022 r. pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wnioskodawcą przedmiotowego projektu zmian jest Ministerstwo Cyfryzacji. Według proponowanej nowelizacji przepisów budowa stacji bazowych miałaby…

Czytaj dalejBudowa stacji bazowych bez decyzji środowiskowej – projektowana zmiana przepisów

Jakie parametry urządzeń należy podać we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  • Post author:
  • Reading time:6 mins read

To nie inwestor określa maksymalne parametry urządzeń W ocenie Sądu, zaprezentowanej wyrokiem z dnia 18 listopada 2021 r. (sygn. akt. II SA/Bk 721/21) zauważenia wymaga, że jak trafnie wskazano w wyroku NSA z dnia 26…

Czytaj dalejJakie parametry urządzeń należy podać we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Czy wieża telefonii komórkowej wymaga decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę?

  • Post author:
  • Reading time:10 mins read

Budowa stacji bazowych telefonii komórkowych jako obiektów budowlanych niewymienionych w art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), zwanej dalej Prawem budowlanym, wymaga…

Czytaj dalejCzy wieża telefonii komórkowej wymaga decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę?

Budowa Systemu Informacji o Instalacjach Wytwarzających Pole Elektromagnetyczne (SI2PEM)

  • Post author:
  • Reading time:1 mins read

Zgodnie z informacją prasową przedstawioną przez Ministerstwo Cyfryzacji, w dniu 12 marca 2019 r. Instytut Łączności i Centrum Projektów Polska Cyfrowa podpisały umowę na budowę Systemu Informacji o Instalacjach Wytwarzających Pole Elektromagnetyczne (SI2PEM), dzięki któremu…

Czytaj dalejBudowa Systemu Informacji o Instalacjach Wytwarzających Pole Elektromagnetyczne (SI2PEM)