Jednolite części wód podziemnych (JCWPd)

  • Post author:
  • Reading time:2 mins read

Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW), jednolite części wód podziemnych - obejmują wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub…

Czytaj dalej Jednolite części wód podziemnych (JCWPd)