Zasada prewencji i przezorności środowiskowej

  • Post author:
  • Reading time:5 mins read

Zasada przezorności i prewencji środowiskowej jako podstawowe narzędzie ochrony środowiska w czasie projektowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Zasada prewencji i przezorności w procedurze ocen oddziaływania na środowisko, zakłada obowiązek podejmowania określonych działań w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu…

Czytaj dalejZasada prewencji i przezorności środowiskowej