wniosek o decyzję środowiskową

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej również w wersji elektronicznej

26 października br. weszła w życie Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (DzU z 2022 r., poz. 2185). Jak sama nazwa wskazuje, ma ona na celu uproszenie procedur administracyjnych, które w ostatnich latach podlegają stopniowej cyfryzacji. Artykuł 28 ww. ustawy wprowadza długo wyczekiwaną możliwość w zakresie procedury administracyjnej dotyczącej czynności, jaką jest wydanie decyzji środowiskowej, czyli decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Czytaj więcej w serwisie Sozosfera.pl…