You are currently viewing Wpływ zmian klimatu na zdrowie człowieka

Wpływ zmian klimatu na zdrowie człowieka

Zdrowie i ekosystem, w którym żyjemy, są od siebie zależne. Obecne i przyszłe niekorzystne zmiany klimatu mają istotny wpływ na różnorodność biologiczną i narażają coraz większą liczbę ludzi na komplikacje zdrowotne, które bardzo często mają znamiona chorób cywilizacyjnych. Pojęcie chorób cywilizacyjnych, nazywanych też chorobami XXI wieku, służy określeniu szerzących się w skali globalnej powszechnie znanych chorób, których rozprzestrzenianie się jest związane z rozwojem cywilizacji.

Źródło: Broszura informacyjna Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw