You are currently viewing Z dumą wspieramy działania Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego

Z dumą wspieramy działania Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego

W 2023 roku Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne zakończyło prace nad opracowaniem wyników ponad 50 lat badań nad ptakami Niziny Mazowieckiej.

Z dumą wsparliśmy działania Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, którego zwieńczeniem było wydanie trzy-tomowego dzieła Ptaki Niziny Mazowieckiej.

To unikatowe dzieło opisuje kompleksowo awifaunę największego w Polsce województwa mazowieckiego, od połowy XIX w. do czasów współczesnych. W monografii wykorzystano zbiór danych ornitologicznych zawierający ponad 200 tys. rekordów, badania na ponad 100 powierzchniach próbnych, dane z różnego rodzaju badań tematycznych. Żaden ośrodek akademicki ani żadna organizacja pozarządowa w Polsce nie zebrała tak ogromnego materiału.

W zgromadzeniu danych przez te lata wzięło udział ponad 700 osób. Opracowanie to powstało dzięki włączeniu do współpracy grona ornitologów zawodowych jak również amatorów obserwujących ptaki na Mazowszu. Wiodącą organizacją z tego obszaru jest Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne.

Wydanie monografii nie byłoby możliwe bez strategicznego wsparcia Fundacji ENEA, Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Centralnego Portu Komunikacyjnego, wielu firm Sprink sp. z o.o., Pracowani Badań Przyrodniczych BioStudy, LC Consulting Łukasz Czyleko, Energix Polska Development sp. z o.o.,Gemmi Development sp. z o.o., PirloPolanad sp. z o.o., oraz leśników gospodarujących na tym terenie, nadleśnictw: Celestynów, Grójec, Radom, Marcule oraz 21 lokalnych samorządów z woj. mazowieckiego i łódzkiego. Znaczącego wsparcia w zgromadzeniu danych o ptakach Mazowsza udzielił nam również Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych oraz Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze.